DUYURULAR

16.06.2023

KAMUOYUNA DUYURU

02.07.2021 tarihinde tasfiye çalışmalarına başlanan Tasfiye Halinde Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon ve Pazarlama Ticaret A.Ş.’nin, 14.06.2023 tarihi itibarıyla alacak kayıt-kabul işlemlerine başlanmıştır.

Bu kapsamda hak sahipleri ile , 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesiyle 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na eklenen Geçici 9’uncu madde kapsamında süresi içerisinde Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’ye fesih ya da yeni sözleşme başvurusu yapmayan sözleşme sahiplerinin Tasfiye Halinde Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon ve Pazarlama Ticaret A.Ş.’nin Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad. No:24, Üsküdar/İSTANBUL adresindeki merkezine Tasfiye Halinde Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Tasfiye Komisyonu’na hitaben yazılacak ıslak imzalı dilekçelerle başvuru yapmaları gerekmektedir.

Mevzuat gereği telefon ve elektronik posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

İşçi alacakları veya diğer her türlü alacaklar kapsamında Tasfiye Halinde Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon ve Pazarlama Ticaret A.Ş.’ye başvuruda bulunacak hak sahipleri,işçi alacakları başvuru formu örneği ve diğer alacaklar başvuru formu örneğine aşağıda yer alan bağlantı linkine tıklayarak ulaşabilirler.

Hak sahipleri danışmak istedikleri hususlar için Tasfiye Halinde Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon ve Pazarlama Ticaret A.Ş.’nin 444 00 14 no.lu çağrı merkezine ulaşabilirler.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TASFİYE HALİNDE MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. TASFİYE KOMİSYONU

İşçi Alacakları Başvuru Formu Örneği

Diğer Alacaklar Başvuru Formu Örneği

Adres:

TASFİYE HALİNDE MOREVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad No:24 Üsküdar/İstanbul

Çağrı Merkezi : 444 00 14     /    www.morevim.com.tr

SIKÇA SORULAN SORULAR